Polityka prywatności

Obowiązuje od 10 maja 2023 r

Ogólne

Niniejsza „Polityka prywatności” określa zasady ochrony prywatności firmy Inboxlab, Inc., w tym jej spółek zależnych i stowarzyszonych (zwanych dalej „Inboxlab”, „my”, „nas” lub „nasz”), w odniesieniu do witryn internetowych, aplikacji mobilnych, wiadomości e-mail i inne usługi, których jesteśmy właścicielami lub które kontrolujemy, i które są połączone lub opublikowane w niniejszej Polityce prywatności (łącznie zwane „Usługami”), a także prawa i wybory dostępne dla osób fizycznych w odniesieniu do ich informacji. W przypadkach, w których gromadzimy dane osobowe dotyczące określonych produktów lub usług, możemy udostępnić osobom fizycznym dodatkowe zasady ochrony prywatności, które regulują sposób, w jaki przetwarzamy informacje dotyczące tych produktów lub usług.

ZBIERAMY DANE OSOBOWE:

Gromadzimy Twoje dane osobowe za pośrednictwem Usług lub innych środków, które mogą obejmować:

 • Informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu.
 • Treści, które przesyłasz do Usług, takie jak tekst, obrazy, audio i wideo, wraz z powiązanymi metadanymi.
 • Informacje profilowe, takie jak nazwa użytkownika, hasło, zdjęcie, zainteresowania i preferencje.
 • Informacje rejestracyjne, takie jak informacje związane z usługami, kontami lub wydarzeniami, na które się rejestrujesz.
 • Informacje zwrotne lub korespondencja, takie jak informacje, które podajesz, kontaktując się z nami w sprawie pytań, opinii lub innej korespondencji.
 • Odpowiedzi, odpowiedzi i inne dane wejściowe, takie jak odpowiedzi na quizy i inne informacje, które podajesz podczas korzystania z Usług.
 • Informacje o konkursach lub konkursach, takie jak dane kontaktowe, które podajesz, biorąc udział w losowaniu nagród lub loteriach, które organizujemy lub w których uczestniczymy.
 • Informacje demograficzne, takie jak miasto, województwo, kraj, kod pocztowy i wiek.
 • Informacje o użytkowaniu, takie jak informacje o tym, jak korzystasz z Usług i wchodzisz z nami w interakcję, w tym treści, które przesyłasz, oraz informacje podawane podczas korzystania z funkcji interaktywnych.
 • Informacje marketingowe, takie jak preferencje dotyczące komunikacji i szczegóły zaangażowania.
 • Informacje o kandydacie do pracy, takie jak referencje zawodowe, historia wykształcenia i pracy oraz inne szczegóły CV lub życiorysu.
 • Inne informacje niewymienione tutaj, ale które będziemy wykorzystywać zgodnie z niniejszą Polityką prywatności lub ujawnionymi w momencie ich zbierania.

Możemy mieć strony naszej Firmy lub Usług na różnych platformach mediów społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn, Twitter, Google, YouTube, Instagram i inne. Interakcja z naszymi stronami na tych platformach oznacza, że ​​polityka prywatności dostawcy platformy ma zastosowanie do twoich interakcji oraz gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych danych osobowych. Ty lub platforma możecie przekazać nam informacje, które będziemy traktować zgodnie z naszą Polityką prywatności. Należy jednak pamiętać, że nie mamy kontroli nad praktykami w zakresie prywatności platform stron trzecich. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z ich polityką prywatności i dostosowania ustawień prywatności w razie potrzeby w celu ochrony danych osobowych.

Jeśli zdecydujesz się zalogować do naszych Usług za pośrednictwem platformy strony trzeciej lub sieci mediów społecznościowych albo połączyć swoje konto na platformie lub sieci strony trzeciej ze swoim kontem za pośrednictwem naszych Usług, możemy zbierać informacje z tej platformy lub sieci. Informacje te mogą obejmować nazwę użytkownika Facebooka, identyfikator użytkownika, zdjęcie profilowe, zdjęcie w tle oraz sieci, do których należysz (np. szkoła, miejsce pracy). Możesz również mieć możliwość dostarczenia nam dodatkowych informacji za pośrednictwem platformy lub sieci strony trzeciej, takich jak lista znajomych lub kontaktów oraz adres e-mail. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyborów dotyczących prywatności, zapoznaj się z sekcją „Platformy stron trzecich lub sieci mediów społecznościowych” w sekcji „Twoje wybory”.

INFORMACJE, KTÓRE UZYSKAMY OD INNYCH OSÓB TRZECICH:

Możemy otrzymywać dane osobowe na Twój temat ze źródeł zewnętrznych. Na przykład partner biznesowy może udostępnić nam Twoje dane kontaktowe, jeśli wyraziłeś zainteresowanie naszymi produktami lub usługami. Ponadto możemy uzyskiwać Twoje dane osobowe od innych stron trzecich, takich jak partnerzy marketingowi, dostawcy loterii, partnerzy konkursów, publicznie dostępne źródła i dostawcy danych.

POLECENIA:

Użytkownicy naszych Usług mogą mieć możliwość polecenia nam znajomych lub innych kontaktów. Jednak jako istniejący użytkownik możesz przesłać skierowanie tylko wtedy, gdy masz pozwolenie na podanie nam danych kontaktowych skierowania, abyśmy mogli się z nim skontaktować.

PLIKI COOKIE I INNE INFORMACJE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE:

My, nasi usługodawcy i nasi partnerzy biznesowi możemy automatycznie gromadzić informacje o Tobie, Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym oraz działaniach zachodzących w Usłudze lub za jej pośrednictwem. Informacje te mogą obejmować typ i numer wersji systemu operacyjnego komputera lub urządzenia mobilnego, producenta i model, identyfikator urządzenia (taki jak Google Advertising ID lub Apple ID for Advertising), typ przeglądarki, rozdzielczość ekranu, adres IP, witrynę odwiedzoną wcześniej przeglądanie naszej strony internetowej, informacje o lokalizacji, takie jak miasto, stan lub obszar geograficzny, oraz informacje o korzystaniu z Usługi i działaniach w niej wykonywanych, takie jak przeglądane strony lub ekrany, czas spędzony na stronie lub ekranie, ścieżki nawigacji między stronami lub ekranów, informacje o Twojej aktywności na stronie lub ekranie, czasie dostępu i długości dostępu. Nasi usługodawcy i partnerzy biznesowi mogą gromadzić tego typu informacje w miarę upływu czasu oraz w witrynach internetowych i aplikacjach mobilnych stron trzecich.

Na naszych stronach internetowych zbieramy te informacje za pomocą plików cookie, pamięci masowej przeglądarki (znanej również jako obiekty przechowywane lokalnie lub „LSO”), sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii. Nasze wiadomości e-mail mogą również zawierać sygnalizatory sieci Web i podobne technologie. W naszych aplikacjach mobilnych możemy zbierać te informacje bezpośrednio lub za pomocą zestawów programistycznych innych firm („SDK”). Pakiety SDK mogą umożliwiać stronom trzecim gromadzenie informacji bezpośrednio z naszych Usług.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z sekcją Pliki cookie i podobne technologie poniżej.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE:

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do następujących celów i zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności lub w momencie ich zbierania:

KORZYSTANIE Z USŁUG:

Używamy Twoich danych osobowych do obsługi naszych Usług, które obejmują:

Aby spersonalizować Twoje doświadczenie i dostarczać treści i oferty produktów, które Cię interesują

Aby odpowiedzieć na Twoje prośby o obsługę klienta oraz inne zapytania i opinie

W celu świadczenia, obsługi i ulepszania Usług, w tym administrowania konkursami, promocjami, ankietami i innymi funkcjami Usług

Aby wysyłać Ci okresowe wiadomości e-mail oraz inne produkty i usługi

Aby oferować dalsze wsparcie i pomoc przez e-mail

Dostarczanie informacji o naszych produktach i usługach

Aby założyć i utrzymywać profil użytkownika w Usługach i śledzić wszelkie punkty zdobyte w quizach lub grach z ciekawostkami

Aby ułatwić logowanie do Usług za pośrednictwem zewnętrznych dostawców zarządzania tożsamością i dostępem, takich jak Facebook lub Google

W celu ułatwienia korzystania z funkcji społecznościowych Usług, takich jak sugerowanie połączeń z innymi użytkownikami oraz udostępnianie funkcji czatu lub przesyłania wiadomości

Aby wyświetlać tabele liderów i podobne funkcje, w tym wyświetlać innym użytkownikom Usług Twoją nazwę użytkownika, wynik ciekawostek i ranking

Aby komunikować się z Tobą w sprawie Usług, w tym wysyłać Ci ogłoszenia, aktualizacje, alerty bezpieczeństwa oraz wiadomości dotyczące wsparcia i administracji

Aby komunikować się z Tobą w sprawie wydarzeń lub konkursów, w których uczestniczysz

Aby zrozumieć Twoje potrzeby i zainteresowania oraz spersonalizować Twoje doświadczenia z Usługami i naszą komunikacją

Aby zapewnić wsparcie i konserwację Usług.

WYŚWIETLANIE REKLAM:

Współpracujemy z partnerami reklamowymi i innymi stronami trzecimi, które zbierają informacje za pośrednictwem różnych kanałów, zarówno online, jak i offline, aby wyświetlać reklamy w naszych Usługach lub w innych miejscach online i dostarczać Ci bardziej odpowiednie reklamy. Nasi partnerzy reklamowi dostarczają te reklamy i mogą je kierować na podstawie korzystania przez Ciebie z naszych Usług lub Twojej aktywności w innych miejscach online.

Nasi partnerzy mogą z czasem wykorzystywać Twoje dane do rozpoznawania Cię na różnych kanałach i platformach, w tym na komputerach i urządzeniach mobilnych, w celach reklamowych (w tym telewizji adresowalnej), analitycznych, atrybucyjnych i sprawozdawczych. Na przykład mogą wyświetlać reklamę w Twojej przeglądarce internetowej na podstawie zakupu dokonanego przez Ciebie w fizycznym sklepie detalicznym lub wysyłać Ci spersonalizowaną marketingową wiadomość e-mail w oparciu o Twoje wizyty w witrynie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wyborów dotyczących reklam, zapoznaj się z poniższą sekcją Ukierunkowane reklamy online.

ABY WYSYŁAĆ KOMUNIKACJE MARKETINGOWE I PROMOCYJNE:

Możemy przesyłać Ci komunikaty marketingowe zgodnie z obowiązującym prawem. Możesz zrezygnować z otrzymywania naszych komunikatów marketingowych i promocyjnych, postępując zgodnie z instrukcjami w sekcji Rezygnacja z otrzymywania materiałów marketingowych poniżej.

DLA BADAŃ I ROZWOJU:

Analizujemy korzystanie z naszych Usług w celu ich ulepszania, opracowywania nowych produktów i usług oraz badania danych demograficznych użytkowników i korzystania z Usług.

ZARZĄDZANIE REKRUTACJĄ I PRZETWARZANIEM WNIOSKÓW O PRACĘ:

Wykorzystujemy dane osobowe, w tym informacje przesłane w podaniach o pracę, do zarządzania naszymi działaniami rekrutacyjnymi, przetwarzania wniosków o zatrudnienie, oceny kandydatów do pracy i monitorowania statystyk rekrutacji.

W CELU ZGODNOŚCI Z PRAWEM:

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, jeśli jest to konieczne lub właściwe, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami, zgodnymi z prawem żądaniami i procedurami prawnymi. Może to obejmować odpowiadanie na wezwania sądowe lub prośby władz rządowych.

W CELU ZGODNOŚCI, ZAPOBIEGANIA NADUŻYCIOM I BEZPIECZEŃSTWA:

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe i ujawniać je organom ścigania, organom rządowym i podmiotom prywatnym, jeśli uznamy to za konieczne lub właściwe, aby:

 • Chroń nasze, twoje lub innych praw, prywatność, bezpieczeństwo lub własność (w tym poprzez zgłaszanie i obronę roszczeń prawnych)
 • Egzekwować warunki regulujące Usługi
 • Chronić, badać i powstrzymywać oszukańcze, szkodliwe, nieautoryzowane, nieetyczne lub nielegalne działania
 • Utrzymywać bezpieczeństwo, ochronę i integralność naszych Usług, produktów i usług, biznesu, baz danych i innych zasobów technologicznych
 • Audyt naszych procesów wewnętrznych pod kątem zgodności z wymogami prawnymi i umownymi oraz zasadami wewnętrznymi

ZA TWOJĄ ZGODĄ:

W niektórych przypadkach możemy poprosić Cię o wyraźną zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie lub udostępnianie Twoich danych osobowych, na przykład gdy jest to wymagane przez prawo.

TWORZENIE ANONIMOWYCH, ZAGREGOWANYCH LUB NIEMOŻLIWYCH IDENTYFIKACJI DANYCH:

Możemy tworzyć anonimowe, zagregowane lub uniemożliwiające identyfikację dane na podstawie danych osobowych użytkownika oraz innych osób, od których zbieramy dane osobowe. Możemy to zrobić, usuwając informacje, które umożliwiają identyfikację użytkownika. Możemy wykorzystywać te anonimowe, zagregowane lub pozbawione elementów umożliwiających identyfikację dane i udostępniać je stronom trzecim do naszych zgodnych z prawem celów biznesowych, w tym analizowania i ulepszania Usług oraz promowania naszej działalności.

PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE:

Używamy „cookies”, małych plików tekstowych, które witryna przesyła do Twojego komputera lub innego urządzenia podłączonego do Internetu, aby pomóc nam zrozumieć Twoje preferencje na podstawie poprzedniej lub bieżącej aktywności w witrynie. Pliki cookie pozwalają nam świadczyć ulepszone usługi i gromadzić zbiorcze dane dotyczące ruchu w witrynie i interakcji. Używamy również plików cookie do śledzenia punktów zdobytych w naszych quizach i grach z ciekawostkami.

Możemy również wykorzystywać pamięć sieciową przeglądarki lub LSO do podobnych celów jak pliki cookie. Sygnały nawigacyjne w sieci Web lub znaczniki pikselowe służą do wykazania, że ​​uzyskano dostęp do strony internetowej lub wyświetlono określoną treść, często w celu pomiaru sukcesu naszych kampanii marketingowych lub zaangażowania w nasze wiadomości e-mail oraz do tworzenia statystyk dotyczących korzystania z naszych witryn internetowych. W naszych aplikacjach mobilnych możemy również korzystać z zestawów programistycznych (SDK) innych firm do różnych celów, w tym do celów analitycznych, integracji mediów społecznościowych, dodawania funkcji lub ułatwiania reklam online.

Przeglądarki internetowe mogą oferować użytkownikom opcję wyłączenia niektórych rodzajów plików cookie w naszych witrynach internetowych lub aplikacjach mobilnych. Wyłączenie plików cookie może jednak wpłynąć na funkcjonalność i funkcje naszych stron internetowych. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak dokonać wyboru dotyczącego korzystania z zachowania podczas przeglądania w celu reklamy ukierunkowanej, zapoznaj się z sekcją Ukierunkowana reklama online poniżej.

W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE:

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych stronom trzecim bez Twojej zgody, z wyjątkiem następujących okoliczności i innych przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności:

Partnerzy. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym spółkom zależnym i stowarzyszonym w celach zgodnych z niniejszą Polityką prywatności.

Usługodawcy:

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe firmom zewnętrznym i osobom fizycznym, które świadczą usługi w naszym imieniu, takie jak obsługa klienta, hosting, analizy, dostarczanie poczty e-mail, usługi marketingowe i usługi zarządzania bazami danych. Te strony trzecie mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi zaleceniami i niniejszą Polityką prywatności. Zabrania się im używania lub ujawniania twoich informacji w jakimkolwiek innym celu.

Partnerzy reklamowi:

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe zewnętrznym partnerom reklamowym, z którymi współpracujemy lub umożliwiamy gromadzenie informacji bezpośrednio za pośrednictwem naszych Usług przy użyciu plików cookie i podobnych technologii. Partnerzy ci mogą gromadzić informacje o Twojej aktywności w naszych Usługach i innych usługach online, aby wyświetlać Ci reklamy, w tym reklamy oparte na zainteresowaniach, oraz wykorzystywać zaszyfrowane listy klientów, które im udostępniamy, aby wyświetlać reklamy podobnym użytkownikom na ich platformach. Na przykład możemy współpracować z LiveIntent w celu ułatwienia obsługi poczty e-mail

komunikacja i inne funkcje naszych Usług:

Możesz zapoznać się z polityką prywatności LiveIntent, klikając tutaj. Możemy również współpracować z innymi partnerami zewnętrznymi, takimi jak Google i LiveRamp, w celu dostarczania reklam. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Google wykorzystuje dane, kliknij tutaj. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak LiveRamp wykorzystuje dane, kliknij tutaj.

Loterie i wspólni partnerzy marketingowi:

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym partnerom w celu dostarczania Ci treści i innych funkcji za pośrednictwem naszych Usług, a tacy partnerzy mogą przesyłać Ci materiały promocyjne lub w inny sposób kontaktować się z Tobą w sprawie oferowanych przez nich produktów i usług. Gdy zdecydujesz się wziąć udział w konkursie lub zapisać się do loterii, możemy udostępnić dane osobowe podane przez Ciebie w ramach oferty wskazanym współsponsorom lub innym stronom trzecim powiązanym z taką ofertą.

Platformy stron trzecich i sieci mediów społecznościowych:

Jeśli włączyłeś funkcje lub funkcje, które łączą nasze Usługi z platformą strony trzeciej lub siecią społecznościową (np. podmiotowi zewnętrznemu lub w inny sposób łącząc Twoje konto z Usługami z usługami podmiotu zewnętrznego), możemy ujawnić dane osobowe, do udostępnienia których nas upoważniłeś. Nie kontrolujemy jednak wykorzystywania danych osobowych przez osoby trzecie.

Inni Użytkownicy Usług i Publiczność:

Możemy zapewnić funkcjonalność, która umożliwia ujawnienie danych osobowych innym użytkownikom naszych Usług lub opinii publicznej. Na przykład możesz mieć możliwość prowadzenia profilu użytkownika z informacjami o sobie lub korzystaniu z Usług, które możesz udostępnić innym użytkownikom lub publicznie. Możesz również mieć możliwość przesyłania treści do Usług, takich jak komentarze, pytania, historie, recenzje, ankiety, blogi, zdjęcia i filmy, a my zidentyfikujemy Cię, wyświetlając informacje, takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika, nazwa użytkownika w mediach społecznościowych, lub link do Twojego profilu użytkownika wraz z treścią, którą przesyłasz. Nie kontrolujemy jednak, w jaki sposób inni użytkownicy lub strony trzecie wykorzystują jakiekolwiek dane osobowe, które udostępniasz innym użytkownikom lub opinii publicznej.

Doradcy zawodowi:

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe profesjonalnym doradcom, takim jak prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele, jeśli jest to konieczne w ramach świadczonych nam profesjonalnych usług.

Zgodność, zapobieganie oszustwom i bezpieczeństwo: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w celu zachowania zgodności, zapobiegania oszustwom i bezpieczeństwa, jak opisano powyżej.

Przeniesienie działalności:

Możemy sprzedać, przenieść lub w inny sposób udostępnić część lub całość naszej działalności lub aktywów, w tym dane osobowe użytkownika, w związku z transakcją biznesową, taką jak zbycie przedsiębiorstwa, fuzja, konsolidacja, przejęcie, wspólne przedsięwzięcie, reorganizacja lub sprzedaż aktywów lub w przypadku upadłości lub rozwiązania.

TWOJE WYBORY

Uzyskaj dostęp lub zaktualizuj swoje informacje. W zależności od rodzaju konta, na które się zarejestrowałeś, możesz mieć dostęp do niektórych danych osobowych w profilu konta i aktualizować je, logując się na swoje konto. Niektóre konta mogą umożliwiać użytkownikowi kontrolowanie niektórych ustawień prywatności w Usługach za pośrednictwem preferencji użytkownika.

Rezygnacja z komunikacji marketingowej. Możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail o charakterze marketingowym, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na dole wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami pod adresem [email chroniony]. Możesz jednak nadal otrzymywać e-maile związane z usługami i inne e-maile niezwiązane z marketingiem.

Pliki cookie i przeglądarka internetowa. Możemy zezwolić usługodawcom i innym stronom trzecim na używanie plików cookie i podobnych technologii do śledzenia Twojej aktywności przeglądania w Usługach i innych witrynach stron trzecich w czasie. Większość przeglądarek umożliwia odrzucanie lub usuwanie plików cookie. Jeśli jednak wyłączysz pliki cookie w niektórych naszych Usługach, niektóre funkcje mogą nie działać poprawnie. Na przykład wyłączenie plików cookie może uniemożliwić nam śledzenie punktów zdobytych w naszych quizach lub grach z ciekawostkami. Podobnie ustawienia przeglądarki mogą umożliwiać wyczyszczenie pamięci sieciowej przeglądarki.

Ukierunkowana reklama internetowa. Niektórzy partnerzy biznesowi, którzy zbierają informacje o działaniach użytkowników w Usługach lub za ich pośrednictwem, mogą uczestniczyć w organizacjach lub programach zapewniających mechanizmy rezygnacji dla osób fizycznych w zakresie wykorzystywania ich zachowania podczas przeglądania lub korzystania z aplikacji mobilnych do celów reklamy ukierunkowanej.

Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam na stronach internetowych za pośrednictwem członków Network Advertising Initiative lub Digital Advertising Alliance. Użytkownicy naszych aplikacji mobilnych mogą zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam w aplikacjach mobilnych za pośrednictwem uczestniczących członków Digital Advertising Alliance, instalując aplikację mobilną AppChoices i wybierając swoje preferencje. Należy jednak pamiętać, że niektóre firmy obsługujące reklamę behawioralną online mogą nie uczestniczyć w mechanizmach rezygnacji zapewnianych przez powyższe organizacje lub programy.

Nie śledzić. Niektóre przeglądarki internetowe mogą wysyłać sygnały „Nie śledź” do usług online. Jednak obecnie nie odpowiadamy na sygnały „Nie śledź”. Więcej informacji na temat „Nie śledź” można znaleźć na stronie http://www.allaboutdnt.com.

Decydując się nie udostępniać swoich danych osobowych. Jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do gromadzenia Twoich danych osobowych lub potrzebujemy Twoich danych osobowych do świadczenia Ci Usług, a Ty zdecydujesz się nie przekazywać nam tych informacji, możemy nie być w stanie świadczyć Ci naszych usług. Powiadomimy Cię o wszelkich informacjach, które musisz podać, aby otrzymać Usługi w momencie odbioru lub w inny sposób.

Platformy osób trzecich lub sieci mediów społecznościowych. Jeśli zdecydujesz się połączyć z Usługami za pośrednictwem platformy strony trzeciej lub sieci społecznościowej, możesz ograniczyć informacje, które uzyskujemy od strony trzeciej w momencie logowania się do Usług przy użyciu uwierzytelniania strony trzeciej praca. Ponadto możesz mieć możliwość kontrolowania swoich ustawień za pośrednictwem platformy lub usługi strony trzeciej. Jeśli cofniesz naszą możliwość dostępu do pewnych informacji z platformy osoby trzeciej lub sieci mediów społecznościowych, wybór ten nie będzie miał zastosowania do informacji, które już otrzymaliśmy od tej strony trzeciej.

INNE WITRYNY, APLIKACJE MOBILNE I USŁUGI

Usługi mogą zawierać łącza do stron internetowych, aplikacji mobilnych, produktów lub innych usług osób trzecich. Należy pamiętać, że te łącza nie reprezentują naszego poparcia ani powiązań z jakąkolwiek stroną trzecią. Ponadto nasze treści mogą być prezentowane na stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych lub usługach online, które nie są z nami powiązane. Ponieważ nie mamy kontroli nad stronami internetowymi, aplikacjami mobilnymi ani usługami online stron trzecich, nie możemy wziąć odpowiedzialności za ich działania. Należy pamiętać, że inne strony internetowe, aplikacje mobilne i usługi mogą mieć inne zasady gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z polityką prywatności wszelkich innych stron internetowych, aplikacji mobilnych lub usług, z których korzystasz.

PRAKTYKI BEZPIECZEŃSTWA

Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i wdrożyliśmy różne środki organizacyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony Twoich danych. Pomimo naszych wysiłków należy pamiętać, że wszystkie technologie internetowe i informacyjne niosą ze sobą pewne nieodłączne ryzyko i nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych osobowych.

MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH

Nasza siedziba główna znajduje się w Stanach Zjednoczonych i współpracujemy z dostawcami usług w innych krajach. W rezultacie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do Stanów Zjednoczonych lub innych lokalizacji poza Twoim stanem, prowincją lub krajem. Należy pamiętać, że przepisy dotyczące prywatności w tych lokalizacjach mogą nie zapewniać takiej ochrony, jak przepisy obowiązujące w Twoim stanie, prowincji lub kraju.

DZIECI

Nasze Usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej 16 roku życia i nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia. Jeśli dowiemy się, że nieumyślnie zebraliśmy dane osobowe od osoby poniżej 16 roku życia, podejmie uzasadnione kroki w celu jak najszybszego usunięcia informacji. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i dowiesz się, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe bez Twojej zgody, skontaktuj się z nami, korzystając z informacji podanych poniżej, a my podejmiemy uzasadnione kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych informacji.

ZMIANA TEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie, dlatego prosimy o jej częste przeglądanie. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej Polityce prywatności, poinformujemy Cię o tym, aktualizując datę niniejszej Polityki prywatności i publikując ją na naszej stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej. Możemy również powiadomić Cię o istotnych zmianach w inny sposób, który naszym zdaniem prawdopodobnie dotrze do Ciebie, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych kanałów komunikacji. Dalsze korzystanie z naszych Usług po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Polityce prywatności oznacza akceptację tych zmian.

KONTAKT Z NAMI

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw wynikających z niniejszej Polityki prywatności lub obowiązującego prawa, skontaktuj się z nami pod adresem [email chroniony] lub pocztą na adres:

Quiz Daily 1550 Larimer Street, Suite 431, Denver, CO 80202 Stany Zjednoczone Ameryki

Ta sekcja dotyczy wyłącznie mieszkańców Kalifornii i opisuje, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i rozpowszechniamy Dane osobowe mieszkańców Kalifornii w trakcie prowadzenia naszej działalności, a także prawa, jakie mają oni w odniesieniu do tych Danych osobowych. W kontekście tej sekcji „Dane osobowe” mają znaczenie przypisane im w kalifornijskiej ustawie o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. („CCPA”), ale nie obejmują danych wyłączonych z zakresu CCPA.

Twoje prawa do prywatności jako mieszkańca Kalifornii. Jako mieszkaniec Kalifornii masz określone poniżej prawa dotyczące Twoich danych osobowych. Prawa te nie są jednak bezwzględne iw pewnych okolicznościach możemy odrzucić Twoją prośbę zgodnie z prawem.

Dostęp. Jako mieszkaniec Kalifornii masz prawo zażądać informacji o danych osobowych, które zgromadziliśmy i wykorzystaliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. To zawiera:

 • Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy.
 • Kategorie źródeł, z których zebraliśmy Dane osobowe.
 • Biznesowy lub handlowy cel gromadzenia i/lub sprzedawania danych osobowych.
 • Kategorie osób trzecich, którym udostępniamy dane osobowe.
 • Czy ujawniliśmy Twoje Dane Osobowe w celach biznesowych, a jeśli tak, to jakie kategorie Danych Osobowych otrzymały poszczególne kategorie odbiorców zewnętrznych.
 • Czy sprzedaliśmy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, kategorie danych osobowych otrzymanych przez każdą kategorię odbiorców zewnętrznych.
 • Kopia danych osobowych, które zgromadziliśmy na Twój temat w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Usunięcie. Możesz zażądać, abyśmy usunęli Dane osobowe, które od Ciebie zebraliśmy.

Zrezygnuj ze sprzedaży. Jeśli sprzedajemy Twoje dane osobowe, możesz zrezygnować z takiej sprzedaży. Ponadto, jeśli poinstruujesz nas, abyśmy nie sprzedawali Twoich Danych Osobowych, uznamy to za wniosek zgodnie z prawem stanu Kalifornia „Shine the Light” o zaprzestanie udostępniania Twoich danych osobowych objętych tym prawem stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego.

Zgoda. Jeśli wiemy, że masz mniej niż 16 lat, poprosimy Cię o zgodę (lub, jeśli masz mniej niż 13 lat, zgodę Twojego rodzica lub opiekuna) na sprzedaż Twoich danych osobowych, zanim to zrobimy.

Niedyskryminacja. Masz prawo do korzystania z wyżej wymienionych praw bez doświadczania dyskryminacji. Oznacza to, że nie możemy zgodnie z prawem podnieść ceny naszej Usługi ani obniżyć jej jakości, jeśli zdecydujesz się skorzystać ze swoich praw.

Aby skorzystać ze swoich praw do prywatności, możesz wykonać czynności opisane poniżej:

Dostęp i usuwanie:Możesz poprosić o dostęp do swoich danych osobowych i ich usunięcie, odwiedzając stronę https://www.quizdict.com/ccpa . W tytule e-maila prosimy wpisać „Prośba konsumenta CCPA”.

Rezygnacja ze sprzedaży: Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były sprzedawane, możesz zrezygnować, klikając link „Nie sprzedawaj moich danych osobowych”. Możesz skorzystać z tej rezygnacji, przełączając przycisk obok „Sprzedaż danych osobowych” i klikając przycisk „Potwierdź mój wybór” u dołu ekranu rezygnacji.

Pamiętaj, że może być konieczne zweryfikowanie Twojej tożsamości przed przetworzeniem Twojej prośby, co może wymagać podania dodatkowych informacji. Odpowiemy na Twoje żądanie w terminie wymaganym przez prawo.

Zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Twojego miejsca zamieszkania w Kalifornii w celu przetworzenia Twoich wniosków i będziemy musieli potwierdzić Twoją tożsamość w celu przetworzenia Twoich wniosków o skorzystanie z prawa dostępu lub usunięcia. Jest to niezbędny środek bezpieczeństwa, aby upewnić się, że nie ujawnimy informacji osobie nieupoważnionej. Zgodnie z prawem stanu Kalifornia możesz wyznaczyć upoważnionego agenta do złożenia wniosku w Twoim imieniu. Jeśli zdecydujesz się to zrobić, możemy wymagać identyfikacji zarówno od wnioskodawcy, jak i upoważnionego agenta, a także wszelkich innych informacji niezbędnych do zweryfikowania Twojej prośby, w tym ważnego pozwolenia upoważnionego agenta na działanie w Twoim imieniu. Jeśli nie otrzymamy wystarczających informacji, aby zrozumieć Twoją prośbę i odpowiedzieć na nią, możemy nie być w stanie jej przetworzyć.

Nie będziemy pobierać opłat za dostęp do Twoich danych osobowych ani za korzystanie z innych praw. Jeśli jednak Twoje żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzające się lub nadmierne, możemy pobrać rozsądną opłatę lub odmówić spełnienia Twojego żądania.

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione prośby w ciągu 45 dni od ich otrzymania. W niektórych przypadkach, jeśli Twoja prośba jest szczególnie złożona lub jeśli przesłałeś wiele próśb, odpowiedź może potrwać dłużej niż 45 dni. W takim przypadku powiadomimy Cię o tym i będziemy Cię informować o statusie Twojej prośby.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie naszych praktyk w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych, sklasyfikowanych zgodnie z CCPA. Niniejsza informacja dotyczy okresu 12 miesięcy poprzedzających datę wejścia w życie niniejszej Polityki Prywatności. Kategorie w tabeli odpowiadają kategoriom zdefiniowanym w części ogólnej niniejszej Polityki prywatności.

Poniższy wykres zawiera podsumowanie gromadzonych przez nas danych osobowych (PI), zgodnie z definicją zawartą w CCPA, oraz opisuje nasze praktyki w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności:

Kategoria danych osobowych (PI) PI Zbieramy
Identyfikatory Informacje kontaktowe, Twoje treści, informacje profilowe, informacje rejestracyjne, informacje zwrotne lub korespondencja, informacje o konkursach lub konkursach, informacje o użytkowaniu, informacje marketingowe, dane z platform mediów społecznościowych, informacje o skierowaniach
Informacje handlowe Informacje rejestracyjne, informacje o konkursach lub konkursach, informacje o użytkowaniu, informacje marketingowe
Identyfikatory internetowe Informacje o użytkowaniu, informacje marketingowe, dane platform mediów społecznościowych, dane urządzeń, dane dotyczące aktywności online i inne informacje gromadzone w sposób zautomatyzowany
Informacje o Internecie lub sieci Dane urządzenia, dane dotyczące aktywności online i inne informacje gromadzone w sposób zautomatyzowany
Wnioskowania Mogą pochodzić z: Twoich odpowiedzi, informacji o konkursach lub konkursach, danych demograficznych, informacji o użytkowaniu, informacji marketingowych, danych urządzenia, danych dotyczących aktywności online i innych informacji zbieranych w sposób zautomatyzowany
Informacje zawodowe lub dotyczące zatrudnienia Twoje odpowiedzi
Charakterystyka chronionej klasyfikacji Twoje odpowiedzi, dane demograficzne, mogą również zostać ujawnione w innych gromadzonych przez nas informacjach, takich jak informacje profilowe lub Twoje treści
Informacje o edukacji Twoje odpowiedzi
Informacje sensoryczne Treści, które zdecydujesz się przesłać do Usług

Jeśli szukasz informacji dotyczących źródeł, celów i stron trzecich, którym udostępniamy Twoje dane osobowe, zapoznaj się z sekcjami zatytułowanymi „Zbierane przez nas dane osobowe”, „Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe” i „Jak udostępniamy Twoje dane osobowe”, odpowiednio. Możemy udostępniać pewne kategorie Danych osobowych, które przedstawiono w powyższej tabeli, firmom, które pomagają nam w marketingu lub reklamie skierowanej do Ciebie, takim jak nasi Partnerzy reklamowi, Loterie i Wspólni partnerzy marketingowi, Platformy osób trzecich i Sieci mediów społecznościowych . Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk udostępniania danych, zapoznaj się z odpowiednimi sekcjami niniejszej Polityki prywatności. Należy pamiętać, że niektóre Dane osobowe, które udostępniamy tym podmiotom, mogą zostać uznane za „sprzedaż” zgodnie z prawem stanu Kalifornia.

Następujące kategorie danych osobowych mogą być przez nas gromadzone:

 • Identyfikatory
 • Informacje handlowe
 • Identyfikatory internetowe
 • Informacje o Internecie lub sieci
 • Wnioskowania
 • Inne informacje, które nam przekazujesz, w tym informacje zawarte w Twoich odpowiedziach lub dane demograficzne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych kategorii danych osobowych, zapoznaj się z powyższą tabelą i sekcją „Zbierane przez nas dane osobowe” w naszej Polityce prywatności.